Cao đẳng ngành Quản trị Văn phòng - Chuyên viên Điều hành (2606)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Quản trị Văn phòng – Chuyên viên Điều hành sẽ chuẩn bị cho bạn, chỉ trong hai năm, để xử lý hàng loạt các chức năng được thực hiện bởi các nhân viên trợ lý hành chính, người làm việc trực tiếp với quản lý cấp trên. Trong vai trò này, các thành viên của nhóm thi hành và quản lý cấp cao sẽ nhờ bạn để thể hiện các kỹ năng giao tiếp, tổ chức và văn phòng đặc biệt cũng như áp lực làm việc.

Được thiết kế bởi Khoa Kinh doanh, chương trình Quản trị Văn phòng - Chuyên viên Điều hành sẽ giúp bạn phát triển đầy đủ các khả năng trong văn phòng và doanh nghiệp, đó là:

•   Kỹ năng phần mềm kinh doanh
•   Khả năng tìm kiếm trên Internet
•   Chuẩn bị bài thuyết trình
•   Ghi chú cho các cuộc họp
•   Tiếp nhận thư từ của doanh nghiệp
•   Xếp lịch cho các cuộc họp và hội nghị
•   Sắp xếp, chuẩn bị cho các chuyến du lịch trong nước và quốc tế

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Cao đẳng hoặc Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $747 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020