Cao đẳng ngành Trình dược viên (5850)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Trình dược viên của Trường Cao đẳng Centennial cung cấp một chương trình giảng dạy năng động dựa trên khung năng lực của Hiệp hội các Cơ quan Quản lý Dược phẩm Quốc gia (NAPRA). Trong môi trường lấy người học làm trung tâm, bạn sẽ đạt được các kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp, bao gồm:

•   Nhận, đặt hàng và quản lý kho;
•   Chuẩn bị, phân phát và pha chế thuốc;
•   Tương tác với bệnh nhân và hàng loạt các nhà cung cấp thuốc;
•   Đảm nhận việc cung cấp dịch vụ dược phẩm và bảo quản dược phẩm.

Chương trình của Khoa Nghiên cứu Sức khỏe và Cộng đồng cũng sẽ tập trung vào việc truyền cảm hứng cho bạn nắm bắt triết lý học tập suốt đời bằng cách theo đuổi lựa chọn nghề Trình dược viên chỉ định.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 91.0 (Tối thiểu Reading: 22.0, Tối thiểu Writing: 25.0, Tối thiểu Listening: 21.0, Tối thiểu Speaking: 23.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Cao đẳng hoặc Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương
•    Hoàn thành chương trình Toán dự bị Đại học đối với lớp 11  hoặc dự bị Cao đẳng /Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương
•    Hoàn thành chương trình Sinh học dự bị Đại học đối với lớp 11  hoặc dự bị Cao đẳng /Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương
•    Hoàn thành chương trình Hóa học dự bị Đại học đối với lớp 11  hoặc dự bị Cao đẳng /Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $759 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020