Cao đẳng ngành Vận hành Dịch vụ và Phụ tùng Ô tô

Mô Tả Chương Trình Học 

Chương trình Vận hành Dịch vụ và Phụ tùng Ô tô là chương trình sau trung học đầu tiên ở Canada tập trung vào dịch vụ phụ tùng, quản trị bảo hành, mối quan hệ khách hàng và điều hành kinh doanh. Chương trình này sẽ giúp sinh viên làm việc trong lĩnh vực hành chính trong ngành vận tải rộng lớn tập trung vào việc hỗ trợ quản lý các hoạt động. Chương trình bao gồm các khóa học tổng quan về kinh doanh và các khóa học ô tô chi tiết sẽ giúp sinh viên tiếp xúc với nhiều khía cạnh của lĩnh vực vận tải từ việc điều hành ô tô cho đến xe tải, xe khách và các loại xe hạng nặng khác. Sự kết hợp độc đáo giữa các khóa học kinh doanh và ô tô này sẽ giúp sinh viên chuẩn bị cho nhiều vị trí khác nhau trong ngành như nhân viên tư vấn dịch vụ, nhân viên cố vấn phụ tùng xe, quản trị viên bảo hành và quan hệ khách hàng.

Có kinh nghiệm quý báu thông qua chương trình Co-op

Trong suốt khóa học, trải nghiệm trong lĩnh vực đào tạo có giá trị có thể đạt được thông qua học kỳ thực tập thực tế. Để biết thêm thông tin về chương trình Co-op tại Centennial, vui lòng truy cập mục “Các chương trình có Co-op”.

Các chủ đề được đào tạo trong chương trình này bao gồm:

•   An toàn Cá nhân & Cửa hàng
•   Toán học
•   Kĩ năng Giao tiếp
•   Bảo hành và Cho thuê Ô tô
•   Kỹ thuật Phụ tùng và Kỹ năng về Kỹ thuật
•   Kỹ năng Giao tiếp cho Nhân viên Cố vấn Dịch vụ
•   Sức khỏe & An toàn Nghề nghiệp
•   Nguyên tắc Tiếp thị (Marketing)
•   Dịch vụ Khách hàng & Bán hàng Ô tô
•   Quản lý Bán hàng và Tồn kho
•   Thực tập thực tế
•   Quy trình Dịch vụ Ô tô
•   Quản lý Hoạt động Cố định
•   Mối quan hệ Công dân Toàn cầu
•   Nguyên lý Kinh tế Vi mô
•   Xu hướng Vận tải Toàn cầu
•   Giới thiệu về Quản lý Thương hiệu
•   Ước tính Phí dịch vụ Ô tô
•   Hệ thống Công nghệ Thông tin và Khảo sát
•   Giới thiệu về Chính sách Hậu mãi Ô tô của Canada
•   Nguyên tắc Kinh tế Vĩ mô

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Cao đẳng hoặc Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương
•    Hoàn thành chương trình Toán dự bị Đại học đối với lớp 11  hoặc dự bị Cao đẳng /Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và sức khỏe: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $659 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020