Chứng chỉ cao đẳng - Chương trình dự bị ngành nghiên cứu Y khoa liên thông chương trình chứng chỉ cao đẳng và Diploma (GHS)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình chuyển tiếp này được thiết kế để tạo điều kiện giúp bạn nhập học chương trình cao đẳng nghiên cứu về y khoa, nghiên cứu  sinh học hoặc hoá học, trong khi đó bạn vẫn có thể tìm hiểu các công việc thuộc chuyên ngành này. Chương trình cung cấp cho bạn kiến thức cũng như kỹ năng giao tiếp, toán học, giải phẫu học, sinh học và hoá học cần thiết để bạn học tốt các chương trình có liên quan tới hệ cao đẳng này. Sau khi hoàn tất chương trình hai học kỳ này, bạn sẽ hội đủ điều kiện để nhập học các chương trình cao đẳng như:
  • Nhân viên y tế
  • Thực tập điều dưỡng
  • Kỹ thuật viên dược
  • Quản lý thông tin y tế
  • Trợ lý chuyên gia điều tiết lao động và trợ lý bác sĩ trị liệu.    

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp lớp 12 hoặc trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•    Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Trong trường hợp ghi danh có điều kiện, thay vì phải nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, sinh viên có thể hoàn thành khóa học tiếng Anh trước khi nhập học chương trình chính. Thời lượng của khóa học tiếng Anh sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của sinh viên. 

Các khoản phí khác

•    Phí phụ thu: $3,167 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020