Chứng chỉ Cao đẳng - Đại cương Công nghệ (PRT1)

Mô Tả Chương Trình Học


Thật khó để chúng ta chọn lựa một ngành nghề, đặc biệt lĩnh vực đó thuộc ngành khoa học, ngoại thương hay công nghệ. Ngày nay với nhiều lựa chọn có sẵn, tại sao chúng ta không bỏ ra một năm học để khám phá ra những gì mà mình đam mê? Đó là tất cả những gì mà chương trình Đại cương Công nghệ muốn gửi gắm.

Chương trình thú vị cấp Chứng chỉ Cao đẳng Ontario hệ một năm tạo điều kiện để bạn đào sâu nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ đa dạng, cũng như giúp bạn có những định hướng cho tương lai. Bạn sẽ nghiên cứu bằng phương pháp tiếp cận thực tế, khám phá các chủ đề công nghệ đa dạng như AutoCAD, điện tử dân dụng, kỹ thuật hàn chì, kỹ thuật máy móc, các ứng dụng tin học, An toàn Sức khỏe, vật lý và giao thông vận tải. Ngoài ra, bạn sẽ khám phá các chương trình chuyển tiếp của Khoa Công nghệ, bao gồm Công nghệ Xây dựng, Khoa học và Công nghệ Ứng dụng, cũng như Công nghệ Giao thông.
 

Điều kiện nhập học


•   Yêu cầu trình độ tối thiểu: lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50.0%
 

Yêu cầu tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 79.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 30.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 1.0
 

Các khoản phí khác


•    Phí bắt buộc: $1,877 CAD mỗi năm
•    Chi phí chung khác: $1,653 CAD mỗi năm
•    Phí Sinh hoạt: $11,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•    10/11/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•    10/11/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•    31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021