Chứng chỉ cao đẳng - Đại cương về Ngành nghề (TFF)

Mô Tả Chương Trình Học

Hãy khám phá những lĩnh vực nghiên cứu đa dạng về các ngành nghề chuyên môn tại Trường cao đẳng Fleming. Học viên sẽ hiểu rõ hơn nhiều loại ngành nghề hiện có, và là bước đệm tốt nhất để khởi nghiệp.

Bạn sẽ cải thiện những kỹ năng toán học trọng tâm, kỹ năng truyền đạt thông tin, cũng như kỹ năng nghiên cứu khoa học, những điều này sẽ giúp bạn thành công trong bất kỳ chương trình học nghề nào mà bạn chọn. 

Trong chương trình này bạn sẽ học:

•   Lựa chọn và vận hành các thiết bị dụng cụ mà các học viên đã dùng trong trong suốt khoá học sao cho an toàn. 
•   Xử lý những vấn đề kỹ thuật thường gặp, bằng cách vận dụng những nguyên lý khoa học và toán học cơ bản.
•   Giúp diễn giải và triển khai bản vẽ, bản thiết kế công trình, đồ hoạ và các văn bản có liên quan.
•   Giải quyết các vấn đề liên quan tới ngành nghề bằng những công cụ hợp lý.
•   Xử lý công việc hiệu quả, phù hợp với các quy tắc và quy định hiện hành để tăng cường tính an toàn cho cá nhân và cộng đồng.
•   Phát triển kế hoạch khởi nghiệp đối với một ngành nghề hay nhiều ngành nghề đặc thù.    

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp lớp 12 hoặc trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Trong trường hợp ghi danh có điều kiện, thay vì phải nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, sinh viên có thể hoàn thành khóa học tiếng Anh trước khi nhập học chương trình chính. Thời lượng của khóa học tiếng Anh sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của sinh viên. 

Các khoản phí khác

•    Phí phụ thu: $3,233 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020