Chứng chỉ Cao đẳng - Dịch vụ Nhà hàng-Khách sạn (H101)

Mô Tả Chương Trình Học

Sự hoàn tất thành công chương trình học ngành Dịch vụ Nhà hàng khách sạn (Chưng trình học Nhà hàng-Kkhách sạn dự bị) đáp ứng điều kiện về mặt học thuật để học viên có thể tham gia vào một số chương trình chủ chốt về Nhà hàng-Khách sạn và Nghệ thuật Làm bếp. Các chương trình này gồm có Quản lý ẩm thực; Nhà hàng khách sạn - Quản lý vận hành khách sạn; Kỹ năng nấu nướng - Đào tạo đầu bếp; Quản lý nghệ thuật làm bánh ngọt và làm bánh; Quản lý ẩm thực - Dinh dưỡng; Quản lý Du lịch và Nhà hàng-Khách sạn; và Quản lý sự kiện đặc biệt. Chương trình này được liên kết chặt chẽ với các nhà điều hành của các khách sạn, nhà hàng và công ty cung cấp dịch vụ ăn uống được công nhận ở Toronto, và bao gồm một hoạt động ngoại khóa cho các sinh viên đủ điều kiện.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học 
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50.0 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (Tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Bảo hiểm y tế: $603 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $1,500 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020