Chứng chỉ cao đẳng - Dự bị ngành Công nghệ (0817)

Mô Tả Chương Trình Học

Là một học viên của chương trình Dự bị Công nghệ, bạn được trang bị nền tảng vững chắc về toán học, vật lý và các ứng dụng tin học, sẵn sàng nhập học chương trình công nghệ và kỹ thuật viên sau trung học. 

Điểm nổi bật của chương trình:
•   Khám phá các lĩnh vực quan trọng về công nghệ trước khi chọn một chương trình học cụ thể.
•   Hưởng lợi từ hỗ trợ giáo dục cá nhân cũng như kế hoạch học tập với sự trợ giúp của cố vấn sinh viên ưu tú của trường.
•   Được trang bị kỹ năng tiếp cận thị trường cùng khả năng lấy các tín chỉ học liên thông với các chương trình cao đẳng khác.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ học vấn tối thiểu lớp 12 / Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 (tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Speaking 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking 5.5)

Đối với việc nhập học có điều kiện, học viên phải cung cấp điểm thi năng lực tiếng Anh:

•  Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (tối thiểu Reading: 22.0, tối thiểu Writing: 22.0, tối thiểu Listening: 22.0.
Tối thiểu Speaking: 22.0)
•  Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Những yêu cầu khác:

•  Tiếng Anh: trình độ lớp 12 hoặc tương đương; môn Toán: trình độ lớp 11 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Phí bảo hiểm y tế: $560 mỗi năm
•    Phí dịch vụ: $1,200 mỗi năm
•    Phí di chuyển xe bus: $280 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020