Chứng chỉ cao đẳng - Dự bị ngành Dịch vụ Cộng đồng (0819)

Mô Tả Chương Trình Học

Là một học viên của chương trình Dự bị ngành Dịch vụ Cộng đồng, bạn đã xác định rõ mục tiêu khởi nghiệp cho mình và có bước chuẩn bị chu đáo cho chương trình dịch vụ cộng đồng sau trung học tại Cao đẳng Niagara.

Điểm nổi bật của chương trình:
•   Chương trình được thiết kế nhằm đáp ứng những nhu cầu cá nhân và tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi giáo dục sau trung học.
•   Hưởng lợi từ việc hỗ trợ giáo dục cá nhân và kế hoạch giáo dục dưới sự trợ giúp của cố vấn học viên ưu tú.
•   Các học viên hội đủ tiêu chuẩn nhận các tín chỉ liên thông giới hạn dựa vào chương trình sau trung học mà họ đã chọn.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ học vấn tối thiểu lớp 12 / Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 (tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Speaking 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking 5.5)

Đối với việc nhập học có điều kiện, học viên phải cung cấp điểm thi năng lực tiếng Anh:

•  Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (tối thiểu Reading: 22.0, tối thiểu Writing: 22.0, tối thiểu Listening: 22.0.
Tối thiểu Speaking: 22.0)
•  Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Các khoản phí khác

•    Phí bảo hiểm y tế: $560 mỗi năm
•    Phí dịch vụ: $1,200 mỗi năm
•    Phí di chuyển xe bus: $280 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020