Chứng chỉ Cao đẳng - Khoa học và Nghệ thuật Tổng hợp (Có Co-op) (GAP6)

Mô Tả Chương Trình Học


Chương trình Khoa học Mỹ thuật Tổng hợp luôn mang đến cho học viên cơ hội trải nghiệm học thuật và luôn mở ra cánh cửa cho các chương trình cao đẳng và đại học khác nhau. Như vậy, chương trình Khoa học Mỹ thuật Tổng hợp cũng mang đến cho học viên cơ hội để đạt được trải nghiệm học tập quý giá thông qua lựa chọn mới của chương trình có Co-op của chúng tôi. Chương trình 3 học kỳ này cho phép các học viên theo đuổi những trải nghiệm học tập thực tế quan trọng nhằm để lấy chứng chỉ. Chương trình không những tạo cho học viên bước khởi đầu về mặt lý thuyết, mà còn mở ra nhiều hướng nghiệp tiềm năng cho học viên.

Khoa học Mỹ thuật Tổng hợp đưa ra các lựa chọn học co-op ở nhiều vị trí như:

•  Nhà hàng - Khách sạn  
•  Bán lẻ
•  Lao động Tổng hợp 
•  Chăm sóc Khách hàng 


Điều kiện nhập học


•   Yêu cầu trình độ tối thiểu: lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50.0%
 

Yêu cầu tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 79.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5 tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 30.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 1.0
 

Các khoản phí khác


•    Phí bắt buộc: $1,877 CAD mỗi năm
•    Phí co-op: $413 CAD mỗi năm
•    Chi phí chung khác: $660 CAD mỗi năm
•    Phí Sinh hoạt: $11,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•    30/04/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•    10/11/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•    30/04/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•    31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021