Chứng chỉ Cao đẳng - Kỹ thuật viên/Trợ lý phòng thực nghiệm Y khoa - Kingston

Học phí tính theo học kỳ và khác nhau tùy cơ sở

Winter $7,300 CAD
Fall $7,300 CAD