Chứng chỉ Cao đẳng ngành Khoa học và Nghệ thuật Tổng hợp - Nhập môn Nhóm ngành Lao động tay nghề

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Chứng chỉ Cao đẳng hệ một năm của trường Cao đẳng Ontario này được thiết kế dành cho những sinh viên muốn chinh phục nghề nghiệp trong lĩnh vực lao động tay nghề. Sinh viên được khám phá sáu ngành nghề là: Thợ máy tổng hợp, Kỹ thuật viên xây dựng, Kỹ thuật viên mĩ nghệ và nội thất, gò hàn, tự động hóa và hàn chì. Chương trình gồm các khóa thực hành, minh họa và sẽ cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về nhóm ngành Lao động tay nghề.

Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận được Chứng chỉ Khoa học và Nghệ thuật Tổng hợp của trường Cao đẳng Ontario - Hệ một năm, với chuyên ngành Nhập môn Nhóm ngành Lao động tay nghề.

Sinh viên  tốt nghiệp có thể tham gia một chương trình khác tại trường để học tiếp Năm II  của chương trình Diploma ngành Khoa học và Nghệ thuật Tổng hợp của trường Cao đẳng Ontario. Một số tín chỉ có thể được xem như tín chỉ chuyển tiếp để ghi danh vào các chương trình cao đẳng khác.

Điều kiện nhập học

•    Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 / Trung Học
•    Điểm tổng kết trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu Tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•    Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•    Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL, học viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi theo học chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của từng học viên.

Các khoản phí khác 

•    Phí Bảo hiểm Y tế quốc tế: $ 696 CAD mỗi năm
•    Phụ phí Chương trình: $ 530 CAD mỗi năm
•    Phí Tin nhắn điện tử: $ 236 CAD mỗi năm
•    Phụ phí bắt buộc: $ 1,433 CAD mỗi năm 
•    Phí sinh hoạt: $ 11,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•  31/05/2019 cho kì nhập học tháng 9/2019
•  30/09/2019 cho kì nhập học tháng 1/2020
•  31/05/2020 cho kì nhập học tháng 9/2020