Chứng chỉ Cao đẳng ngành Quản lý Hồ sơ và Nghiệp vụ Kế toán

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Chứng chỉ Cao đẳng hệ một năm này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng cần thiết trong việc xử lý và ghi nhận các giao dịch tài chính hàng ngày và thực hiện các hoạt động kinh doanh có liên quan. Nhân viên quản lý hồ sơ kế toán và bảng lương phụ trách nhập dữ liệu hóa đơn và dữ liệu nhân viên để thanh toán và dữ liệu tiền mặt thu về từ khách hàng. Họ còn hỗ trợ nhân viên kế toán và cấp quản lý bằng cách cung cấp cơ sở thông tin được sử dụng trong kinh doanh để đưa ra quyết định, kiểm soát hiệu suất và lập kế hoạch hoạt động.

Sinh viên xác định và ứng dụng quy trình kinh doanh bằng cách duy trì hồ sơ tài chính trên giấy tờ và trên máy tính như nhập phí mua hàng, thanh toán, bán hàng, thu thập và bảng lương. Vì phần mềm tính toán và công cụ bảng tính thường được sử dụng, sinh viên sẽ thực hành kĩ năng làm việc với các vai trò khác nhau trong lĩnh vực quản lý sổ sách và kế toán. Sinh viên có thể học lấy tín chỉ để vào chương trình đào tạo Nghiệp vụ Phụ trách Bảng lương theo chỉ định của Hiệp hội Bảng lương Canada.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình này có thể tìm được những công việc không yêu cầu nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, sổ sách và kế toán tiền lương ở nhiều môi trường khác nhau trong các tổ chức từ nhỏ đến lớn. Sinh viên còn có thể trở thành một doanh nhân tự chủ trong lĩnh vực hồ sơ kế toán.

Điều kiện nhập học

•    Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 / Trung Học
•    Điểm tổng kết trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu Tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•    Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 20.0, tối thiểu Speaking: 20.0)
•    Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác:    

•    Phí Bảo hiểm Y tế quốc tế: $ 696 CAD mỗi năm
•    Phí Tin nhắn điện tử: $ 223 CAD mỗi năm
•    Phụ phí bắt buộc: $ 1,433 CAD mỗi năm 
•    Phí sinh hoạt: $ 11,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•   31/05/2019 cho kì nhập học tháng 9/2019
•   28/09/2020 cho kì nhập học tháng 1/2021
•   31/05/2020 cho kì nhập học tháng 9/2020