Chứng chỉ cao đẳng - Quản trị Văn phòng Nha khoa (0151)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình có sự pha trộn giữa kinh doanh và sức khỏe nhằm tạo điều kiện để bạn quản trị văn phòng nha khoa hoặc các vị trí có liên quan. Hãy đạt chứng chỉ này để đảm bảo vai trò của bạn trong đội ngũ chăm sóc sức khỏe.

Điểm nổi bật của  chương trình:

•   Các buổi học thực địa kết hợp lý thuyết và thực hành
•   Các học viên nhận xấp xỉ 140 giờ trải nghiệm thực hành tại các cơ sở nha khoa địa phương
•   Môi trường cơ sở nha khoa mô phỏng với phòng khám nha khoa tại chỗ, giới thiệu về môi trường cơ sở
•   Chương trình nhận được danh tiếng xuất sắc giữa các giới chủ cơ sở trong cộng đồng
•   Các học viên hội đủ tiêu chuẩn thi lấy chứng nhận dành cho tiếp tân nha khoa, được cung cấp thông qua Hiệp hội Trợ lý Nha khoa Ontario.

Điều kiện nhập học

•   Trình độ học vấn tối thiểu lớp 12 / Trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 (tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Speaking 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking 5.5)

Đối với việc nhập học có điều kiện, học viên phải cung cấp điểm thi năng lực tiếng Anh:

•  Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (tối thiểu Reading: 22.0, tối thiểu Writing: 22.0, tối thiểu Listening: 22.0.
Tối thiểu Speaking: 22.0)
•  Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Các khoản phí khác

•    Phí bảo hiểm y tế: $560 mỗi năm
•    Phí dịch vụ: $1,200 mỗi năm
•    Phí di chuyển xe bus: $280 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020