Chứng chỉ Đại Học - Đại cương ngành Kỹ thuật - Chương trình chuyển tiếp đại học Cử nhân Kỹ thuật

Mô Tả Chương Trình Học

Những người giải quyết vấn đề có thể xây dựng các giải pháp cho những thách thức hôm nay thông qua chương trình đào tạo thực hành về chứng chỉ Kỹ thuật tại VIU. Hãy bắt đầu con đường đi đến tấm bằng Kỹ thuật trong năm học đầu tiên tại VIU. Quy mô lớp nhỏ và dễ quản lý, học thực hành bởi các giáo viên quan tâm đến sự thành đạt và sẽ hướng bạn đi đến thành công. Chứng chỉ Đại cương về Kỹ thuật đóng vai trò làm cầu nối để các học viên đạt được văn bằng cử nhân tại các trường đại học UBC, SFU, và chương trình đào tạo Kỹ thuật tại UVIC. Những học viên tốt nghiệp chương trình này được đảm bảo chuyển sang học năm thứ hai tại UBC và chương trình đào tạo Kỹ thuật tại UVIC nếu họ đạt được số điểm GPA theo yêu cầu. 

Chương trình cấp Chứng chỉ Kỹ thuật tạo điều kiện để học viên có thể chuyển vào học ngành kỹ thuật vào năm thứ hai tại Đại học British Columbia, Vancouver Campus (UBC-V), Đại học Victoria (UVic), hoặc đại học Simon Fraser-Burnaby Campus (SFU-B). Chương trình có các khóa học trọng tâm của năm đầu phụ thuộc vào mỗi trường bao gồm: Vật lý, hóa học, chế tạo máy, lập trình, Toán, và các kỹ năng công nghệ thông tin. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ hoàn tất toàn bộ chương trình giảng dạy Chứng chỉ Đại cương Kỹ thuật như :

•   Đảm bảo được học ngành Kỹ thuật năm thứ hai tại UBC-V, nếu hoàn tất chương trình học trong 8 tháng và tối thiểu đạt điểm GPA theo yêu cầu.
•   Đảm bảo được học ngành Kỹ thuật năm thứ hai tại UVic với số điểm GPA tối thiểu theo yêu cầu và điểm số trong mỗi chương trình học.
•   Đảm bảo được học ngành Kỹ thuật năm thứ hai tại SFU-B nếu hoàn tất chương trình học trong 16 tháng với số điểm GPA tối thiểu theo yêu cầu.

Được xếp lớp chung với tất cả các học viên (dù cho năm đầu học ở cơ sở nào), để có đầu vào cạnh tranh thì các bạn có thể lựa chọn học chương trình kỹ thuật tại UBC-V, UVic, hoặc SFU-B. Trung bình điểm GPA đầu vào chương trình kỹ thuật cụ thể tại UBC-V, UVic, hoặc SFU-B có thể thay đổi vào mỗi năm tùy theo lượng học viên đăng ký và chỉ tiêu mỗi trường đưa ra.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp 12 hoắc trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các yêu cầu khác

•  Tối thiểu đạt điểm C+ môn Vật lý và Hóa học lớp 12
•  Tối thiểu điểm B môn Toán lớp 12

Các khoản phí khác

•    Sách và dụng cụ học tập: $1.200 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt sinh viên: $762 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020