Chứng chỉ Đại học - Kinh doanh Rượu

Mô Tả Chương Trình Học

Mục đích của chương trình là cung cấp sự nhận biết cho các sinh viên hoàn tất các khóa học có liên quan tới lĩnh vực rượu, quy trình làm rượu, đánh giá rượu (am hiểu về sản phẩm), tiếp thị rượu, tham quan quy trình sản xuất rượu và các kiến thức khác có liên quan tới lĩnh vực kinh doanh rượu. Chứng chỉ này cũng giúp các học viên tìm được việc làm trong ngành kinh doanh rượu, đào tạo học viên trở thành người trồng nho, sản xuất rượu vang, một nhà bán sỉ, bán lẻ, mở dịch vụ ăn uống hoặc trở thành một nhà hoạch định sự kiện đặc biệt.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp 12 hoặc trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Sách và dụng cụ học tập: $700 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ thu: $748 CAD mỗi năm
•    Phí phòng lab: $120 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020