Chứng chỉ Đại học - Quản lý Kinh doanh

Mô Tả Chương Trình Học

Chứng chỉ Quản lý Kinh doanh (CBM) đào tạo toàn thời gian, với một số khoá được giảng dạy bằng hình thức hội thảo qua video. Chương trình Chứng chỉ này được tạo ra nhằm xây dựng một nền móng vững chắc về những nguyên tắc trong kinh doanh. Bạn muốn tạo dựng sự nghiệp hay chỉ đơn giản tìm hiểu về công việc kinh doanh thì đây là cơ hội dành cho bạn. Vào cuối chương trình học, học viên sẽ có một bài giới thiệu hoàn chỉnh cho những lĩnh vực then chốt trong thực tiễn kinh doanh. Các môn học của chương trình QLKD này được chuyển tiếp đầy đủ sang chương trình Cử nhân Quản trị Kinh Doanh dành cho văn bằng đại học của VIU. 

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp 12 hoặc trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6, tối thiểu Writing: 6, tối thiểu Listening: 6, tối thiểu Speaking: 6)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các yêu cầu khác

•  Tối thiểu đạt điểm C+ của một trong các nguyên lý Toán học lớp 11 hoặc Đại cương Toán lớp 11 hoặc tương đương; khuyến khích môn Toán lớp 12 (tối thiểu đạt điểm C)

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ: $1,100 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí hoạt động sinh viên: $762 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020