Chứng chỉ Đại học - Tiếng Trung

Mô Tả Chương Trình Học

Học tiếng Trung để cải thiện nghề nghiệp và tăng trưởng cá nhân:

•   Trung Quốc đã trở thành một thị trường khổng lồ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang tìm kiếm những người có thể nói tiếng Trung Quốc và vận hành thành công trong bối cảnh văn hóa Trung Quốc
•   Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của chúng tôi và tầm quan trọng kinh tế của nó đối với Canada sẽ chỉ tăng lên. Biết tiếng Trung có thể giúp bạn có lợi thế khi cạnh tranh các vị trí quan trọng
•   Trung Quốc đang đóng một vai trò quan trọng trong các vấn đề của thế giới hiện tại và trong tương lai. Vì Trung Quốc hiện đã mở cửa cho phương Tây, có nhiều cơ hội việc làm trong tất cả các lĩnh vực.
•   Có thể giao tiếp với 1/5 dân số thế giới
•   Khám phá một nền văn minh hơn 5.000 năm tuổi
•   Hiểu về văn hóa và lịch sử phong phú
•   Chuẩn bị trở thành một công dân toàn cầu khôn ngoan hơn và hiểu biết hơn

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ Lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 19.0, Tối thiểu Writing: 18.0, Tối thiểu Listening: 19.0, Tối thiểu Speaking: 18.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, học viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi theo học chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của từng học viên.

Những yêu cầu khác

•    Ngữ văn Anh A30 & B30; Một môn toán hoặc môn khoa học đã được phê duyệt; Một ngôn ngữ cấp độ 30, khoa học xã hội hoặc mỹ thuật được phê duyệt; và Một khóa học bổ sung cấp độ 30 được phê duyệt

Các khoản phí khác

•    Phí Sức khỏe và Nha khoa: $205 mỗi năm
•    Phí Hội sinh viên: $72 mỗi năm
•    Phí Giải trí và Thể thao: $185 mỗi năm
•    Phí Xe buýt Sinh viên: $175 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    01/02/2019 cho kỳ nhập học tháng 05/2019
•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    01/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020