Chứng chỉ Đại học - Trợ lý Nha khoa

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình học này được chứng thực bởi Trường Đại học Bác sĩ Nha khoa thuộc tỉnh British Columbia (CDSBC), và đồng thời được chứng nhận bởi Hội Đồng Chứng Nhận Nha Khoa Canada (CDAC), được thiết kế nhằm cung cấp cho các sinh viên nhiều cơ hội mở mang kiến thức, các kỹ năng và giá trị thiết yếu để trở thành thành viên của hiệp hội nha khoa; cung cấp các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ cho mỗi cá nhân ở mọi lứa tuổi, sau khi hoàn thành khoá Trợ lý Nha khoa, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ. Sau đó mỗi học viên phải làm một bài thi của Uỷ ban Quốc gia, sau khi hoàn thành khoá học và có được chứng chỉ, các học viên có đủ điều kiện để đăng ký và được chứng nhận bởi Trường Đại học Bác sĩ Nha khoa thuộc tỉnh British Columbia trong vai trò Trợ lý Nha khoa đã được chứng nhận (CDA - Cấp độ II).

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp 12 hặc trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Chương trình này không chấp nhận việc nhập học theo điều kiện.

Các yêu cầu khác

•  Phỏng vấn (có thể được yêu cầu)

Các khoản phí khác

•    Phí phụ thu: $936 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $191 CAD mỗi năm
•    Phí chăm sóc sức khỏe và nha khoa: $275 CAD
•    Tiền sách và dụng cụ: $1,992 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020