Chứng chỉ Đại học - Ứng dụng Công nghệ Kinh doanh - Trợ lý Quản trị Pháp lý

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình cung cấp khoá huấn luyện các kỹ năng chuyên sâu dành cho các nhân viên công sở để có thể cạnh tranh trên thị trường lao động ngày nay. Những ứng dụng phần mềm máy tính hiện nay rất thịnh hành, cùng với những kỹ năng truyền thống và kiến thức về tiếng Anh thương mại, hoạch toán kinh doanh, thủ tục hành chính, quan hệ khách hàng, và các kỹ năng thông thạo máy tính. Chương trình có ba chuyên ngành: Trợ lý Kế toán, Trợ lý Quản trị, và Trợ lý Quản trị Pháp lý. Các học viên có thể phải dành một hoặc hai giờ để làm bài tập mỗi ngày. Các sinh viên hội đủ điều kiện có thể đăng ký một vị trí thực tập trong 2 tuần vào cuối chương trình học.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp 12 hoặc trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6, tối thiểu Writing: 6, tối thiểu Listening: 6, tối thiểu Speaking: 6)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $186 CAD mỗi năm
•    Phí hoạt động sinh viên: $696 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020