Chứng chỉ Dịch vụ Hỗ trợ Tòa án (2470)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Tòa Án tại Trường Cao Đẳng Centennial cung cấp những kiến thức cần thiết để có khả năng đảm trách nhiều vai trò trong lĩnh vực này.

Chương trình được Khoa Kinh doanh cung cấp này sẽ tập trung vào thế giới thực, phương pháp tiếp cận thực hành thực tế, giúp bạn tìm hiểu thông qua các khóa học kết hợp giữa:

•   Các bài tập hướng nghiệp
•   Thử nghiệm mô hình
•   Thường xuyên tham dự những buổi giả lập các phiên xử án về gia đình, hình sự, phiên xử nhỏ và giả lập tòa án thành phố 
•   Tham dự nhiều phiên tòa khác nhau
•   Kinh nghiệm làm việc

Bởi vì lĩnh vực này sẽ yêu cầu bạn tương tác với thẩm phán, luật sư và nhân viên phòng xử án, bạn cần hiểu rõ luật pháp của Canada và biết cách thiết lập các chức năng của phòng xử án trong các phiên xử luật dân sự, tội phạm, tòa án và gia đình.

Kinh nghiệm làm việc sẽ đồng thời cung cấp một cơ hội học  hỏi các chuyên gia trong các phiên xử án nhằm đạt được kiến thức thực tế trong phiên xử án thực tế. Khoa và nhân viên trong chương trình Dịch vụ Hỗ trợ của Tòa án sẽ phối hợp chặt chẽ với bạn để giúp tối đa tính hiệu quả của trải nghiệm này.

Nếu bạn thích xem các phiên xử án trong các chương trình truyền hình, đã đến lúc tắt tivi và tham gia hành động bằng cách tham dự chương trình Dịch vụ Hỗ trợ Tòa án.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Cao đẳng hoặc Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và sức khỏe: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $747 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020