Chứng chỉ ngành Quản trị Văn phòng- Chương trình đại cương (2701)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Quản trị Văn phòng của trường Cao đẳng Centennial - Chương trình đại cương cung cấp kiến thức hỗ trợ các công việc hành chính mà bạn cần để thành công trong môi trường văn phòng hiện nay.

Trau dồi kỹ năng giao tiếp và những mối quan hệ giữa con người, đồng thời bạn sẽ được học nhiều kỹ năng quản trị trong chương trình Đại cương về Quản trị Văn phòng. Trong mỗi lớp học có sĩ số thấp, các giáo sư có kinh nghiệm sẽ hướng dẫn bạn học chương trình do Khoa Kinh doanh cung cấp, áp dụng những ứng dụng thực tế cho các chủ đề như:

•   Xử lý văn bản
•   Soạn thảo tài liệu
•   Thủ tục văn phòng
•   Ứng dụng máy tính
•   Kỹ năng ghi chép

Chứng nhận kết quả từ chương trình Đại cương về Quản trị Văn phòng giúp bạn sẵn sàng cho nhiều vị trí nghiệp vụ về trợ lý hành chính khác nhau.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Cao đẳng hoặc Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và sức khỏe: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $747 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020