Chứng chỉ ngành Quảng cáo - Quản trị Khách hàng (6419)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Quản trị Khách hàng Quảng cáo sẽ chuẩn bị kiến thức cho bạn về lĩnh vực dịch vụ khách hàng trong ngành tiếp thị và truyền thông tích hợp. Nếu bạn thích thiết lập, lên kế hoạch, quản lý và làm việc trong các nhóm hợp tác, chương trình của Khoa Truyền thông, Phương tiện Truyền thông và Thiết kế này là dành cho bạn. Vì thế giới quảng cáo cần các nhà quản lý khách hàng có kiến thức sâu rộng, am hiểu toàn bộ các khía cạnh của ngành, chương trình này sẽ bao gồm các lĩnh vực như: Quảng cáo kỹ thuật số, Các nền tảng truyền thông xã hội và di động, Tiếp thị sự kiện, Tiếp thị trực tiếp, Quản lý kế hoạch truyền thông tích hợp từ lúc bắt đầu đến giai đoạn sản xuất cuối cùng.

Điều kiện nhập học    

•   Tối thiểu có trình độ Cao đẳng 2 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 22.0, Tối thiểu Writing: 22.0, Tối thiểu Listening: 22.0, Tối thiểu Speaking: 22.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial.

Những yêu cầu khác

•    Bằng Cao đẳng hoặc Đại học của bất kỳ ngành nào. Ứng viên hoàn thành bậc giáo dục sau trung học bán phần (tối thiểu 2 năm) và có kinh nghiệm làm việc liên quan sẽ được xem xét.
•    Kiểm tra viết và trả lời câu hỏi: Tham dự một buổi kiểm tra bắt buộc khi nhập học, các ứng viên sẽ phải hoàn thành một bài kiểm tra viết và trả lời câu hỏi.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $699 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020