Chứng chỉ Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân (9111)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân chuẩn bị cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi hỗ trợ nhiều nhóm bệnh nhân khuyết tật có nhu cầu chăm sóc sức khỏe, giúp họ có cuộc sống tích cực và năng động trong cộng đồng và các tổ chức, trong và ngoài nước.

Các khóa học của chương trình Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân này tập trung vào các loại hình dịch vụ về sức khỏe và gia đình mà khách hàng bị khuyết tật về thể chất, suy giảm nhận thức và các bệnh mãn tính và cấp tính có yêu cầu. Điều này mang lại cho bạn sự linh hoạt để thích ứng với nhiều loại hình khác nhau như bệnh viện, gia đình, trường học, cơ quan, cộng đồng dân cư, cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc chăm sóc bệnh mãn tính.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Cao đẳng hoặc Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và sức khỏe: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $839 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020