Chứng chỉ Quản trị Kinh doanh nâng cao - Đồ uống có cồn (2885) (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Ngành rượu, bia và rượu mạnh ở Canada đang bùng nổ, với doanh thu hơn 40 tỷ đô la; điều này cần những doanh nhân hiểu biết để quản trị. Chương trình Quản trị Kinh doanh nâng cao mới dành cho lĩnh vực Đồ uống có cồn của trường Cao đẳng Centennial là chương trình đầu tiên thuộc loại này giúp gắn kết lĩnh vực độc đáo này với việc phát triển các kỹ năng kinh doanh cốt lõi. Được giảng dạy bởi các chuyên gia trong ngành, sinh viên sẽ có được kinh nghiệm thực tế và hiểu biết về phương thức của một doanh nghiệp kinh doanh đồ uống có cồn quản lý như thế nào, bao gồm các chủ đề như quản lý danh mục và chuỗi cung ứng, kế toán và tiếp thị. Ngoài ra chương trình còn đặt trọng tâm đào tạo chính về khung quy định toàn cầu và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên tốt nghiệp sẽ phát triển các kỹ năng phân tích, sự nhạy bén trong kinh doanh và kiến thức cốt lõi cần thiết để thành công trong một lĩnh vực năng động và đang phát triển này.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu trình độ Cao đẳng/Đại học với văn bằng Dipoma hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 22.0, Tối thiểu Writing: 22.0, Tối thiểu Listening: 22.0, Tối thiểu Speaking: 22.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial.

Những yêu cầu khác

•    Bằng Đại học hoặc bằng tốt nghiệp Cao đẳng 3 năm trong bất kỳ ngành nào từ một trường/tổ chức được công nhận. Ứng viên có bằng tốt nghiệp Cao đẳng 2 năm hoặc đang học Đại học (hoàn thành 75%) và có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chương trình này sẽ được xem xét.
•    Bằng chứng về trình độ tiếng Anh.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $659 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020