Chứng chỉ sau Đại học - Kế cấu Mạng và Bảo mật (NSA1) (Có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học


Nếu không có sự bảo vệ thích hợp, mạng của chúng ta dễ bị tấn công bởi tin tặc mũ đen, kẻ trộm danh tính và kẻ gửi thư rác. Có rất ít người có kỹ năng và kiến thức cần thiết để xua đuổi kẻ thù ẩn nấp sau màn hình máy tính, sẵn sàng phá tường lửa, xâm nhập mạng và làm hỏng máy chủ. Nếu bạn đã nghĩ đến một nghề nghiệp bảo vệ các hệ thống vận hành mạng và nền kinh tế của chúng ta, chương trình Kế cấu Mạng và Bảo mật sẽ chuẩn bị giúp bạn sẵn sàng cho lĩnh vực đang có nhu cầu cao này.

Bạn sẽ bắt đầu chương trình đào tạo tám tháng cấp Chứng chỉ sau Đại học này bao gồm các khía cạnh chính của thiết kế, triển khai, hỗ trợ và bảo vệ cơ sở hạ tầng máy chủ và mạng doanh nghiệp nhỏ, và vừa. Khóa học sẽ cung cấp cho bạn các nguyên tắc cơ bản về các khái niệm bảo mật và mạng tiên tiến để hoạt động trong mọi tình huống và đáp ứng các thách thức bảo mật ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh ngày nay.

Rất đơn giản, không có đủ người đủ điều kiện đạt được bộ kỹ năng cấp cao này. Cao đẳng Fanshawe, với mối quan hệ hiện có với Cisco, Microsoft, Redhat, VMware và nhiều nhà cung cấp khác và với kiến thức chuyên môn về mọi thứ, từ tường lửa đến cơ sở hạ tầng máy chủ, sẽ đưa bạn đi nhanh đến sự nghiệp có nhu cầu cao. Khi bạn tốt nghiệp, bạn sẽ có thể làm việc như một nhà phân tích bảo mật, nhà phân tích hệ thống bảo mật và kiến trúc sư bảo mật hoặc kỹ sư hệ thống bảo mật.
 

Điều kiện nhập học


•   Yêu cầu trình độ tối thiểu: Bằng Diploma hệ 2 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50.0%


Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 88.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 30.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 1.0


Những yêu cầu khác


•   Yêu cầu nộp thông tin học vấn có liên quan
 

Các khoản phí khác


•    Phí bắt buộc: $1,877 mỗi năm 
•    Lệ phí chương trình: $100 mỗi năm
•    Chi phí chung: $3,442 mỗi năm
•    Phí Sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•    10/11/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•    31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021