Chứng chỉ sau đại học - Kinh doanh

Mô Tả Chương Trình Học

Chứng chỉ sau đại học thương mại quốc tế (GCIB) là một chương trình học mang tính học nhóm, có tiến độ nhanh, học tăng cường, tích hợp, toàn thời gian. Căn cứ vào điểm số trung bình đạt được, những học viên đã được cấp bằng có thể học tiếp văn bằng Diploma của Khoa Quản Trị, hoặc học các chương trình sau đại học khác. Các học viên có điểm số tích luỹ GPA là 3.0 hoặc cao hơn có thể đăng ký học chương trình thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh của VIU (đòi hỏi phải có kinh nghiệm học tập)

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học Văn Bằng Cử Nhân hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 67,0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 93.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 7.0 (tối thiểu Reading: 6.5, tối thiểu Writing: 6.5, tối thiểu Listening: 6.5, tối thiểu Speaking: 6.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $230 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $936 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 60 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020