Chứng chỉ sau Đại học - Lập kế hoạch Tài chính (2843)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Lập kế hoạch Tài chính của trường Cao đẳng Centennial dành cho bạn nếu bạn đã hoàn thành chương trình giáo dục sau trung học và muốn tham gia vào lĩnh vực lập kế hoạch tài chính chỉ trong 2 học kỳ.

Chương trình sẽ sử dụng các tài liệu giảng dạy từ các cơ quan chuyên môn, để cung cấp các khóa học có sự cân bằng về lý thuyết và đào tạo thực hành trong các lớp học có quy mô nhỏ nhằm mục đích mang lại nhiều tương tác hơn. Chương trình cũng sẽ cung cấp kiến thức cho bạn để đáp ứng hầu hết các yêu cầu của kỳ thi CFP (Nhà hoạch định tài chính có chứng thực).

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ Cao đẳng nâng cao hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 22.0, Tối thiểu Writing: 22.0, Tối thiểu Listening: 22.0, Tối thiểu Speaking: 22.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial.

Những yêu cầu khác

•    Bằng Đại học hoặc Cao đẳng nâng cao (3 năm) chuyên ngành liên quan đến kinh doanh như tiếp thị, kinh tế, v.v.
•    Ứng viên có bằng tốt nghiệp Cao đẳng 2 năm hoặc hoàn thành bằng Đại học một phần (tối thiểu 75%) và có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chương trình cũng sẽ được xem xét. Bảng điểm và hồ sơ lý lịch sẽ được yêu cầu.
•    Bằng chứng về trình độ tiếng Anh.
•    Thẩm định một số kỹ năng có thể được yêu cầu.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $993 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/01/2019 cho kỳ nhập học tháng 05/2019
•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020