Chứng chỉ sau đại học - Quản lý Chiến lược (2841)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Quản lý Chiến lược của trường Cao đẳng Centennial sẽ giúp bạn có kiến thức và kỹ năng toàn diện để nâng cao hiệu quả quản lý của bạn trên tất cả các ngành.

Khi các nhà tuyển dụng hàng đầu khẩn trương tìm kiếm các cá nhân có kỹ năng chiến lược để phát triển doanh nghiệp của họ, chương trình Khoa Kinh doanh sẽ dạy bạn cách thiết kế và thực thi các quyết định của bạn trong khi vẫn phù hợp với các mục tiêu của công ty.

Với sự hướng dẫn từ các giảng viên giàu kinh nghiệm, những người đảm bảo các chiến lược kinh doanh mà họ đưa ra rất sắc sảo và phù hợp, bạn cũng sẽ phát triển sự hiểu biết về cách các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến việc thực thi các quyết định chiến lược.

Theo dõi chặt chẽ các thực tiễn hiện tại được sử dụng bởi các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực này, việc sử dụng trường hợp cụ thể và nghiên cứu theo nhóm sẽ hoàn thành việc đào tạo và đảm bảo rằng khi tốt nghiệp chương trình Quản trị Chiến lược, bạn sẽ chuẩn bị vững chắc với các kỹ năng đặc thù công việc mà các nhà lãnh đạo giá trị cần có.

Chương trình này là một lộ trình dẫn đến các chương trình sau đại học khác tại trường Cao đẳng Centennial cho những ai đang muốn đạt được kinh nghiệm trong tương lai trong các khía cạnh chuyên sâu hơn trong lĩnh vực quản lý.

Chứng nhận Quản lý (CIM)

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Chứng chỉ sau đại học Quản lý Chiến lược sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu giáo dục đối với Chứng nhận Quản lý (CIM) từ Viện Quản lý Canada. Để có được chứng chỉ, sinh viên tốt nghiệp "Chứng nhận Quản lý" sẽ cần chứng minh kinh nghiệm quản lý cần thiết và nộp hồ sơ thích hợp cho Trụ sở chính của Viện Quản lý Canada để đánh giá. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web của Viện Quản lý Canada.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có văn bằng Diploma Nâng cao hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 22.0, Tối thiểu Writing: 22.0, Tối thiểu Listening: 22.0, Tối thiểu Speaking: 22.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Bằng Đại học hoặc Diploma Cao đẳng ba năm trong bất kỳ ngành nào từ một tổ chức được công nhận. Ứng viên có Diploma Cao đẳng hai năm hoặc bằng đại học một phần (hoàn thành 75%) và có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chương trình cũng sẽ được xem xét.
•    Bằng chứng về trình độ tiếng Anh
•    Ứng viên chưa hoàn thành lớp 12 hoặc tương đương, phải có 5 năm học toàn thời gian bậc giáo dục sau trung học.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $747 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020