Chứng chỉ sau đại học - Quản lý Chuỗi cung ứng - Vận chuyển (2862)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Quản lý Chuỗi cung ứng - Vận chuyển cung cấp cho bạn những kỹ năng và kiến thức kinh doanh cần thiết để thành công trong thế giới của chuỗi cung ứng và vận chuyển.

Trong thế giới kinh doanh trải dài trên thị trường toàn cầu, các nhà tuyển dụng đang tích cực tìm kiếm các chuyên gia với sự kết hợp của kiến thức chuỗi cung ứng và kiến thức vận chuyển. Do đó, các khóa học Quản lý Chuỗi cung ứng - Vận chuyển tại trường Cao đẳng Centennial hướng dẫn bạn cách:

•   Xây dựng chiến lược
•   Hiểu về kinh tế vận tải
•   Lãnh đạo hiệu quả
•   Phát triển và thực hiện các quyết định quan trọng

Khi bạn tốt nghiệp chương trình Quản lý Chuỗi cung ứng - Vận chuyển, bạn sẽ có thể đóng góp chuyên môn về vận chuyển để đảm bảo thành công trong kinh doanh. Bạn cũng sẽ có các thông tin học thuật cần thiết để theo đuổi chứng chỉ của Viện Giao thông và Vận tải Canada (CITT), cho phép miễn các khóa học cụ thể của CITT. Chứng chỉ CITT được các chuyên gia chuỗi cung ứng và vận chuyển đánh giá cao ở Canada. Bằng cách đạt được chứng chỉ này, bạn sẽ chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn đã đạt được tiêu chuẩn học tập cao.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có văn bằng Diploma Nâng cao hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 22.0, Tối thiểu Writing: 22.0, Tối thiểu Listening: 22.0, Tối thiểu Speaking: 22.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Bằng Đại học hoặc Diploma Cao đẳng ba năm trong bất kỳ ngành nào từ một tổ chức được công nhận. Ứng viên có Diploma Cao đẳng hai năm hoặc bằng đại học một phần (hoàn thành 75%) và có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chương trình cũng sẽ được xem xét.
•    Bằng chứng về trình độ tiếng Anh
•    Ứng viên chưa hoàn thành lớp 12 hoặc tương đương, phải có 5 năm học toàn thời gian bậc giáo dục sau trung học.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $1,737 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020