Chứng chỉ sau đại học - Quản lý Dự án (2528)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Quản lý Dự án dựa theo cuốn Hướng dẫn về những Kiến thức cốt lõi của Quản lý Dự án, (PMBOK® Guide) - Phiên bản thứ năm, năm 2013 của Viện Quản lý Dự án. Việc sử dụng bộ hướng dẫn này sẽ được tăng cường bởi một chương trình giảng dạy bao gồm các công cụ công nghệ tích hợp thực hành như Microsoft Project và các nghiên cứu điển hình hàng đầu trong ngành tập trung vào kỹ năng lãnh đạo một tổ chức. Cơ hội học tập kinh nghiệm toàn thời gian, 12 tuần tùy chọn (thực tập thực tế) với một tổ chức liên kết sẽ cho phép bạn có được kinh nghiệm quản lý dự án có giá trị. Bạn cũng sẽ được yêu cầu tham gia một khóa học trực tuyến và chuẩn bị các bài tập liên quan cho cơ hội học tập kinh nghiệm này. Kinh nghiệm này có thể được sử dụng cho các yêu cầu công việc cần có để đạt được chứng nhận của Viện Quản lý Dự án PMI®.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có văn bằng Diploma Nâng cao hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 22.0, Tối thiểu Writing: 22.0, Tối thiểu Listening: 22.0, Tối thiểu Speaking: 22.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Bằng Đại học hoặc bằng Diploma Cao đẳng ba năm trong bất kỳ ngành nào từ một tổ chức được công nhận. Ứng viên có bằng Diploma Cao đẳng hai năm hoặc bằng đại học một phần (hoàn thành 75%) và có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chương trình cũng sẽ được xem xét.
•    Bằng chứng về trình độ Tiếng Anh
•    Thẩm định kỹ năng tính toán số có thể được yêu cầu
•    Ứng viên chưa hoàn thành lớp 12 hoặc tương đương, phải có 5 năm học toàn thời gian bậc giáo dục sau trung học.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $747 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/01/2019 cho kỳ nhập học tháng 05/2019
•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020