Chứng chỉ sau đại học - Quản lý Kinh doanh Quốc tế - Cơ sở Học tập Pickering (2869)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Quản lý Kinh doanh Quốc tế tại Cơ sở Học tập Pickering của trường Cao đẳng Centennial chuẩn bị cho bạn khởi dựng kinh doanh thành công trên quy mô toàn cầu trong bất kỳ môi trường doanh nghiệp quốc tế nào. Có sẵn trong lịch trình một tuần học ba ngày, các lớp học của bạn sẽ được đặt sát bên cạnh trạm xe Pickering GO, giúp việc di chuyển đến lớp dễ dàng hơn.

Chương trình bao gồm các chủ đề Quản lý Kinh doanh Quốc tế quan trọng:

•   Luật kinh doanh quốc tế
•   Tài chính ngân hàng quốc tế
•   Tiếp thị quốc tế
•   Khởi nghiệp và đổi mới quốc tế
•   Nghiên cứu và phân tích kinh doanh toàn cầu
•   Kế hoạch kinh doanh quốc tế
•   Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển quốc tế
•   Mạng lưới kinh doanh

Các chủ đề chuyên ngành này được giảng dạy cùng với các khóa học kinh doanh cốt lõi bao gồm quản lý dự án và truyền thông kinh doanh.

Để đảm bảo bạn sẵn sàng cho sự nghiệp sau khi tốt nghiệp, chương trình Quản lý Kinh doanh Quốc tế sử dụng cách tiếp cận thực tế để học tập, bao gồm việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng kỹ thuật thông qua kinh nghiệm thực tiễn. Cơ hội học tập kinh nghiệm toàn thời gian, kéo dài 14 tuần (thực tập) với một tổ chức sẽ hoàn thiện thêm kiến thức và kinh nghiệm trong ngành của bạn về kinh doanh quốc tế.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có văn bằng Diploma Nâng cao hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 22.0, Tối thiểu Writing: 22.0, Tối thiểu Listening: 22.0, Tối thiểu Speaking: 22.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Bằng Đại học hoặc bằng Diploma Cao đẳng ba năm trong bất kỳ ngành nào từ một tổ chức được công nhận. Ứng viên có bằng Diploma Cao đẳng hai năm hoặc bằng đại học một phần (hoàn thành 75%) và có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chương trình cũng sẽ được xem xét.
•    Bằng chứng về trình độ Tiếng Anh

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $548 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020