Chứng chỉ sau đại học - Quản lý Kinh doanh Quốc tế - Xuyên quốc gia (2879)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Quản lý Kinh doanh Quốc tế (IBM) xuyên quốc gia là một cơ hội thú vị từ ba quốc gia Canada, Panama và Trung Quốc. Chương trình được thiết kế để giúp định hình các nhà lãnh đạo toàn cầu trong tương lai. Bạn có được chứng chỉ sau đại học từ trường Cao đẳng Centennial, học một học kỳ tại Thành phố Tri thức, Thành phố Panama và hoàn thành một khóa thực tập tại Trung Quốc do Viện Neusoft, Quảng Đông cung cấp.

Hành trình toàn cầu của bạn trong chương trình Quản lý Kinh doanh Xuyên quốc gia giúp bạn:

•   Đạt được các kỹ năng quản lý cốt lõi và năng lực liên văn hóa
•   Phát triển khả năng lãnh đạo để làm việc trong môi trường quốc tế
•   Có được kỹ năng tư duy chiến lược và phân tích mạnh mẽ
•   Học cách đối phó với những thách thức đa chiều, và hành động sáng tạo và có trách nhiệm như một công dân toàn cầu

Trong chương trình Quản lý Kinh doanh Quốc tế của trường Cao đẳng Centennial, bạn có được kiến thức chuyên ngành quan trọng để tiến hành kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Điều độc đáo về cách tiếp cận quốc tế đối với kinh doanh là bạn phải có kiến thức về các chủ đề chuyên ngành như:

•   Luật kinh doanh quốc tế
•   Tài chính ngân hàng quốc tế
•   Tiếp thị quốc tế
•   Khởi nghiệp và đổi mới quốc tế
•   Nghiên cứu và phân tích kinh doanh toàn cầu
•   Kế hoạch kinh doanh quốc tế
•   Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển quốc tế
•   Mạng lưới kinh doanh

Tại chương trình của Khoa Kinh doanh, các chủ đề này được đề cập cùng với các khóa học kinh doanh cốt lõi như quản lý dự án và truyền thông kinh doanh. Tất cả các lĩnh vực kinh doanh được trình bày theo cách tiếp cận thực tiễn, có được kiến thức và kỹ năng kỹ thuật thông qua học tập thực hành.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có văn bằng Diploma Nâng cao hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 22.0, Tối thiểu Writing: 22.0, Tối thiểu Listening: 22.0, Tối thiểu Speaking: 22.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial.

Những yêu cầu khác

•    Bằng Đại học hoặc bằng Diploma Cao đẳng ba năm trong bất kỳ ngành nào từ một tổ chức được công nhận. Ứng viên có bằng Diploma Cao đẳng hai năm hoặc bằng đại học một phần (hoàn thành 75%) và có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chương trình cũng sẽ được xem xét.
•    Bằng chứng về trình độ Tiếng Anh
•    Ứng viên chưa hoàn thành lớp 12 hoặc tương đương, phải có 5 năm học toàn thời gian bậc giáo dục sau trung học.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $747 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020