Chứng chỉ sau đại học - Quản lý Kinh doanh Toàn cầu (GBS)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Quản trị kinh doanh toàn cầu được xây dựng trên nền tảng Chương trình Quản trị kinh doanh quốc tế với một năm bổ sung chương trình học chuyên sâu bằng các chủ đề kinh doanh cao cấp. Chương trình học nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, các phân tích sâu sắc và truyền thông kinh doanh vững mạnh, làm việc nhóm hiệu quả cao và thuyết trình hiệu quả, tất cả những yếu tố trên đều cần thiết để các học viên trở thành những nhà lãnh đạo thành đạt. Các học viên ứng dụng kỹ năng này vào thực tế với Dự án ứng dụng quan trọng nơi mà họ đang làm việc với các đối tác cộng đồng để đạt được kinh nghiệm chuyên môn trong thế giới thực.

Điều kiện nhập học

•   Yêu cầu học vấn tối thiểu: Diploma đại học hệ 2 năm
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 90.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Trong trường hợp ghi danh có điều kiện, thay vì phải nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, học viên có thể hoàn thành khóa học tiếng Anh trước khi nhập học chương trình chính. Thời lượng của khóa học tiếng Anh sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của học viên.

Những yêu cầu khác

•  Các ứng viên người Ấn Độ: Yêu cầu tổng điểm IELTS là 6.5, không có band nào nhỏ hơn 6

Các khoản phí khác

•    Phí phụ thu: $3,167 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020