Chứng chỉ sau đại học - Quản lý và Phụ trách Viện bảo tàng (ACM)

Mô Tả Chương Trình Học

Hãy làm cho lịch sử trở nên sống động, hãy dệt nên những câu chuyện mang đầy ý nghĩa bằng cách diễn giải và bảo tồn những di sản của chúng ta cho con cháu hôm nay và mai sau.

Những nhà Phụ trách và Quản lý viện bảo tàng không chỉ bảo tồn các di tích, các câu chuyện, và những sự kiện đáng nhớ trong quá khứ. Họ đã minh họa bằng hình tượng và diễn giải nó, mang những câu chuyện này vào đời sống cho nhiều người ở mọi lứa tuổi trong nhiều giai đoạn khác nhau. Hãy phấn đấu đạt được văn bằng Diploma cao đẳng và văn bằng đại học để phục vụ xã hội đang có nhu cầu tìm hiểu về quá khứ, để truyền thông điệp đến tương lai.

Bạn sẽ tham gia chương trình lấy chứng chỉ sau đại học trong ba học kỳ liên tiếp nhau. Chương trình được thiết kế nhằm đáp ứng những nhu cầu của học viên muốn đạt được khóa đào tạo ứng dụng kỹ năng cho công việc ở viện bảo tàng/phòng triển lãm hoặc khu vực trưng bày di sản. Các khóa học đã được tư vấn và liên kết với các viện bảo tàng cũng như các tổ chức di sản nhằm mang đến trải nghiệm làm việc thực tế, không mô phỏng. Chương trình học luôn được cập nhật để phản ảnh tiêu chuẩn tốt nhất, xuất phát từ nền tảng áp dụng đạo đức. Chương trình là một sự pha trộn tối ưu về nghiên cứu độc lập, các bài giảng trên lớp, các buổi tranh luận, làm việc nhóm và các dự án ứng dụng.

Điều kiện nhập học

•   Yêu cầu học vấn tối thiểu: Diploma đại học hệ 2 năm
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 90.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Trong trường hợp ghi danh có điều kiện, thay vì phải nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, học viên có thể hoàn thành khóa học tiếng Anh trước khi nhập học chương trình chính. Thời lượng của khóa học tiếng Anh sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của học viên.

Những yêu cầu khác

•  Các ứng viên người Ấn Độ: Yêu cầu tổng điểm IELTS là 6.5, không có cột nào ít hơn 6

Các khoản phí khác

•    Phí phụ thu: $5,231 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020