Chứng chỉ sau đại học - Quản trị Kinh doanh Quốc tế (IBM)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Quản trị kinh doanh quốc tế hệ một năm được xây dựng dựa trên quá trình học và trải nghiệm của các học viên trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại. Chương trình học kết hợp phương pháp học trên lớp với những kỹ năng học tập trải nghiệm đa dạng nhằm giúp học viên chuẩn bị tốt cho môi trường làm việc.

Môi trường kinh doanh hiện tại ở Canada được liên kết mật thiết với nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Hiểu biết sâu rộng về thị trường quốc tế là yếu tố cần thiết để trở thành những nhà quản lý doanh nghiệp thành công. 

Chương trình học có cách tiếp cận chuyên sâu và liên kết với các ngành kinh doanh truyền thống cùng các khái niệm về trách nhiệm xã hội về sự đa dạng cũng như sự đổi mới trong công ty. Trọng tâm của chương trình là xây dựng các kỹ năng để giúp mỗi cá nhân cống hiến để trở thành những nhà quản lý giỏi.

Điều kiện nhập học

•   Yêu cầu học vấn tối thiểu: Diploma đại học hệ 2 năm
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 90.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Trong trường hợp ghi danh có điều kiện, thay vì phải nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, học viên có thể hoàn thành khóa học tiếng Anh trước khi nhập học chương trình chính. Thời lượng của khóa học tiếng Anh sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của học viên.

Những yêu cầu khác

•  Các ứng viên người Ấn Độ: Yêu cầu tổng điểm IELTS là 6.5, không có cột nào ít hơn 6
•  Trình độ liên quan: các ứng viên phải có văn bằng đại học chuyên ngành kinh doanh

Các khoản phí khác

•    Phí phụ thu: $3,167 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020