Chứng chỉ sau Đại học - Thực hành Tương tác và Công nghệ BIM (BIM2)

Mô Tả Chương Trình Học


Chương trình Thực hành Tương tác và Công nghệ BIM được thiết kế cho các cá nhân đã có kinh nghiệm về Công nghệ BIM trước đây, những người đang mong muốn mở rộng kiến thức  một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng. 

Các khóa học sẽ khám phá các chủ đề hiện nay của ngành như triển khai BIM, chiến lược BIM, phát hiện xung đột và kết hợp BIM giữa nhiều mục liên quan khác. Các khóa học này sẽ cung cấp cho sinh viên cái nhìn sâu sắc hơn trong thế giới quản lý công nghệ  BIM và các công nghệ liên quan.
 

Điều kiện nhập học


•   Yêu cầu trình độ tối thiểu: Bằng Diploma Nâng cao hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%
 

Yêu cầu tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 88.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 30.0 
 

Những yêu cầu khác


•   Yêu cầu nộp thông tin học vấn có liên quan


Các khoản phí khác


•    Phí bắt buộc: $1,877 mỗi năm 
•    Chi phí chung: $1,803 mỗi năm
•    Phí Sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•   30/04/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•   10/11/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•   30/04/2021 cho kỳ nhập học tháng 05/2021
•   31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021