Chứng chỉ sau đại học - Trợ lý Luật sư (2870)

Mô Tả Chương Trình Học

Bởi vì Hiệp hội Luật pháp Thượng viện Canada (LSUC) công nhận chương trình đào tạo một năm này, sau khi hoàn thành thành công, sinh viên sẽ đủ điều kiện để viết bài kiểm tra cấp giấyphép LSUC bắt buộc để có thể hành nghề như một trợ lý luật sư tại Ontario.

Trong thời gian tham gia các khóa học Trợ lý Luật sư tại trường Cao đẳng Centennial, sinh viên sẽ có được kinh nghiệm lý thuyết và thực tế, thực hành và thi thố trong các tòa án mô phỏng. Ngoài ra, học kỳ cuối cùng sẽ hoàn toàn dành cho kỳ thực tập thực tế hai ngày mỗi tuần, sẽ cung cấp cho sinh viên, tổng cộng, 196 giờ thực tập. Số giờ thực tập này nhiều hơn yêu cầu học tập kinh nghiệm của Hiệp hội Luật sư.

Trong lĩnh vực này, sinh viên sẽ là một phần không thể thiếu của hệ thống pháp lý - từ cuộc họp khách hàng đầu tiên cho đến khi giải quyết vụ việc. Sinh viên sẽ có sự khác biệt khi được phép đại diện cho khách hàng trong các vụ việc vi phạm luật hình sự, vi phạm giao thông, vi phạm đô thị, các ban ngành, cơ quan, ủy ban và tòa án cũng như các phiên xử nhỏ.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có văn bằng Diploma hệ 2 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 22.0, Tối thiểu Writing: 22.0, Tối thiểu Listening: 22.0, Tối thiểu Speaking: 22.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial.

Những yêu cầu khác

•    Bằng Đại học hoặc bằng Diploma Cao đẳng hai năm hoặc ba năm trong bất kỳ ngành nào. Ứng viên có bằng đại học một phần (tối thiểu 50%) và có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chương trình cũng sẽ được xem xét.
•    Bằng chứng về trình độ Tiếng Anh
•    Ứng viên chưa hoàn thành lớp 12 hoặc tương đương, phải có 5 năm học toàn thời gian bậc  giáo dục sau trung học.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $747 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020