Chứng chỉ sau đại học - Truyền hình và Phim - Kinh doanh (6430)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Truyền hình và Phim - Kinh doanh là một chương trình độc đáo chuẩn bị cho bạn đảm nhận các công việc Kinh doanh của ngành sản xuất phim và truyền hình. Ngày nay, các nhà sản xuất phim và truyền hình không chỉ cần những ý tưởng hay và một đội ngũ để thực hiện các dự án của họ, mà họ còn cần những người có kỹ năng xử lý các vấn đề tài chính, quản lý, pháp lý, phân phối và kinh doanh.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có văn bằng Diploma Nâng cao hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 22.0, Tối thiểu Writing: 22.0, Tối thiểu Listening: 22.0, Tối thiểu Speaking: 22.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial.

Những yêu cầu khác

•    Thư trình bày niềm yêu thích với lĩnh vực này
•    Bằng Diploma Cao đẳng hoặc bằng Đại học trong bất kỳ ngành nào. Ứng viên đã hoàn thành thành công giáo dục sau trung học một phần (tối thiểu hai năm) và kinh nghiệm làm việc có liên quan trong một lĩnh vực liên quan (phim và truyền hình, truyền thông, kế toán và quản lý kinh doanh) cũng sẽ được xem xét và yêu cầu nộp hồ sơ nêu rõ kinh nghiệm liên quan này.
•    Ứng viên chưa hoàn thành lớp 12 hoặc tương đương, phải có 5 năm học toàn thời gian bậc giáo dục sau trung học.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $699 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020