Chứng chỉ sau Đại học - Truyền thông - Viết bài Chuyên nghiệp (6440)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Truyền thông - Viết bài Chuyên nghiệp sẽ chuẩn bị hành trang cho bạn để làm việc như một chuyên gia truyền thông đa tài. Tập trung vào việc đánh giá nhu cầu của khán giả và cung cấp nội dung chu đáo và phù hợp, kết hợp với các kỹ thuật quản lý dự án hiệu quả, bạn sẽ phát triển các kỹ năng cần thiết để sản xuất nội dung cho nhiều loại hình và phong cách chuyên nghiệp khác nhau.

Trong học kỳ thứ hai, bạn sẽ tham gia vào một mô-đun Kể chuyện Kỹ thuật số chuyên biệt kéo dài 2 tuần, bạn sẽ khám phá công nghệ hiệu ứng và phương tiện truyền thông mới nổi (bao gồm cả phương tiện truyền thông xã hội và thiết kế trò chơi) đã có về kể chuyện.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ Cao đẳng 2 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 22.0, Tối thiểu Writing: 22.0, Tối thiểu Listening: 22.0, Tối thiểu Speaking: 22.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial.

Những yêu cầu khác

•    Hồ sơ năng lực (Portfolio): Bao gồm 3 bài viết hoàn thành trong hai năm vừa qua. Ứng viên không có hồ sơ năng lực gồm các bài viết như yêu cầu, có thể hoàn thành bài tập viết dài một trang với đề tài hướng dẫn sử dụng để đáp ứng yêu cầu này.
•    Bằng đại học hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ 3 năm trong bất kỳ ngành nào từ một tổ chức được công nhận. Ứng viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng 2 năm hoặc bằng đại học một phần (hoàn thành 75%) và có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chương trình cũng sẽ được xem xét.
•    Bài tập biên tập và trả lời bảng câu hỏi: Hoàn thành bài kiểm tra trực tiếp bao gồm chỉnh sửa đoạn văn về một đối tượng cụ thể và hoàn thành bảng câu hỏi.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và thể thao: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $699 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020