Chứng chỉ Sửa chữa và Bảo trì Máy tính (3218)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Sửa chữa và Bảo trì Máy tính của Trường Cao đẳng Centennial cung cấp cho bạn một sự kết hợp quý giá giữa khả năng kỹ thuật và kinh doanh, nhằm giúp bạn bắt đầu định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Thực hành trên từng chiếc máy tính cần xử lý , bạn tham dự các khóa học Sửa chữa và Bảo trì Máy tính, bạn sẽ học lý thuyết về phần cứng máy tính cơ bản, các hệ điều hành và các chương trình ứng dụng để giữ cho máy tính hoạt động hoàn hảo. Đồng thời, bạn sẽ có được kinh nghiệm thực hành kỹ thuật trong cài đặt, bảo trì và khắc phục sự cố.

Khi mà ngày càng nhiều các hệ thống sử dụng máy vi tính tham gia vào thị trường, thì nhu cầu về các chuyên gia có thể kết hợp chuyên môn phần cứng máy tính của họ với nhu cầu chung của doanh nghiệp ngày càng cao. Để đảm bảo thành công trong lĩnh vực này, bạn sẽ có được kinh nghiệm kinh doanh bằng phương pháp kiểm tra trực tiếp để duy trì mối quan hệ khách hàng sâu sắc và cung cấp sự hỗ trợ về kỹ thuật hiệu quả.

Chương trình Sửa chữa và Bảo trì máy tính ngắn gọn này sẽ chuẩn bị hành trang cho bạn để nhắm tới một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, bằng cách kết hợp một loạt các khóa học liên quan đến máy tính với việc đào tạo kỹ năng giao tiếp kỹ lưỡng.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Cao đẳng hoặc Đại học đối với lớp 12 (U or C English) hoặc tương đương.
•    Hoàn thành chương trình Toán dự bị Đại học đối với lớp 11  hoặc dự bị Cao đẳng /Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và sức khỏe: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $729 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020