Chương trình dự bị ngành nghiên cứu Y khoa liên thông với văn bằng Diploma và bằng cử nhân (PHS)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình này được thiết nhằm mang đến cho bạn kiến thức trọng tâm, các kỹ năng và năng lực căn bản để học tập thành công môn nghiên cứu y khoa và những chương trình liên quan tới chương trình cao đẳng và cử nhân. Nâng cao kiến thức về những kỹ năng truyền thông, toán học, giải phẫu cơ thể người, sinh học, hoá hữu cơ và vô cơ nhằm chuẩn bị tốt cho chương trình học khắc nghiệt tiếp theo của bạn. Chương trình cung cấp cho bạn trải nghiệm học thông qua việc thực tập ở phòng thí nghiệm và thực hành bao quát, nhằm chuẩn bị cho Các chương trình học y khoa ở cấp sau trung học. Bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về những công việc tiềm năng với kiến thức y khoa và nhận biết những chương trình học khác tập trung vào ngành sinh học và hóa học, giúp bạn đạt được mục tiêu công việc. Đây là chương trình đào tạo chứng chỉ hai học kỳ, dẫn đến chứng chỉ Cao đẳng của Ontario.    

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp lớp 12 hoặc trung học
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Trong trường hợp ghi danh có điều kiện, thay vì phải nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, sinh viên có thể hoàn thành khóa học tiếng Anh trước khi nhập học chương trình chính. Thời lượng của khóa học tiếng Anh sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của sinh viên. 

Các khoản phí khác

•    Phí phụ thu: $3,167 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020