Công nghệ kỹ thuật và chế tạo Engineering và Fabrication Technologies (2-year Diploma)

1. Tổng quan chương trình


Trong năm đầu tiên của chương trình Engineering và Fabrication Technologies chứng chỉ 2 năm, bạn sẽ hoàn thành các khóa học cần thiết cho năm đầu tiên của bằng cử nhân Kỹ sư tại đại học. Trong năm thứ hai, bạn sẽ hoàn thành các khóa học năm thứ hai và phát triển các kỹ năng thực tế về thiết kế và tạo mẫu, điều này sẽ giúp nâng cao hồ sơ cá nhân của bạn nếu bạn đăng ký vào chương trình Co-operative Education. Bạn có thể có kinh nghiệm xây dựng và lập trình robot, sử dụng Raspberry Pi để điều khiển các thiết bị cơ khí và sử dụng các công nghệ chế tạo tiên tiến như máy cắt tia nước và máy cắt laser.

Chuyển tiếp vào đại học

Tất cả các khóa học trong chương trình Công nghệ kỹ thuật và chế tạo đều có thể chuyển tiếp đại học, và sẽ đáp ứng các yêu cầu cho năm đầu tiên của bằng cử nhân Kỹ sư tại hầu hết các trường đại học tại B.C. Khóa học chuyển tiếp đại học là khóa học chuyển sang một trong 5 trường đại học nghiên cứu - SFU, UBC, UBCO, UNBC hoặc UVIC - theo Hướng dẫn chuyển tiếp BC Transfer Guide. 

Hoàn thành chương trình Công nghệ kỹ thuật và chế tạo này, cùng với việc đạt điểm GPA tối thiểu, đáp ứng các yêu cầu của UBC Engineering Transfer Program là bạn có thể được đảm bảo trong năm thứ hai của chương trình Cử nhân UBC’s Engineering. Thông tin chi tiết hơn có thể được tìm thấy trong phần điều kiện chuyển tiếp trên website.
 

2. Điều kiện tốt nghiệp
 

 • Hoàn thành 68 tín chỉ
 • Yêu cầu đạt tối thiểu điểm C cho mỗi khoá học
 • 25% các khóa học phải được hoàn thành tại Douglas College (tương đương 17 tín chỉ) 
 • Các khoá học được công nhận trước đây để vào chương trình này vẫn có thể được áp dụng, tuy nhiên cần tham gia thêm các khoá học bổ sung số tín chỉ cần thiết
 • GPA tối thiểu 2.33
 

3. Tiêu chuẩn học tập


Để đảm bảo theo học được chương trình Engineering và Fabrication Technologies (2-year Diploma), sinh viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 
 • Duy trì điểm GPA tối thiểu 2,33 mỗi học kỳ và
 • Đạt điểm tối thiểu C trong tất cả các môn học đã đăng ký và
 • Đăng ký môn học bắt buộc trong mỗi học kỳ (tối thiểu bốn môn mỗi học kỳ).
 
Lưu ý: nếu bất kỳ tiêu chí nào ở trên không được đáp ứng, sinh viên sẽ được xếp vào chương trình program probation trong một học kỳ. Bất kỳ sinh viên nào trong chương trình program probation không đáp ứng các tiêu chí trên có thể bị loại ra khỏi chương trình học. 
 

4. Yêu cầu nhập học


Để vào chương trình Engineering và Fabrication Technologies (2-year Diploma), bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 
 • Yêu cầu tuyển sinh General College Admission
 • Toán 12,  Vật lý 12, Hóa học 12 với điểm B tối thiểu (hoặc thay thế chấp nhận được)

Yêu cầu tiếng Anh
 
 • TOEFL 92 (không phần nào dưới 22) hoặc
 • IELTS 7.0 (không band nào dưới 6.5)

Nhập học với điểm GPA ưu tiên:

Ứng viên sẽ được nhận vào học dựa trên điểm GPA của các khóa học cần thiết để nhập học. Ứng viên có điểm GPA cao nhất sẽ nhận được ưu đãi đầu tiên.
 

5. Học phí và Kỳ nhập học


Khi được cung cấp một chỗ ngồi toàn thời gian trong chương trình này, bạn cần đóng cọc $ 350, đây là khoản không hoàn lại.
Chương trình Engineering và Fabrication Technologies (2-year Diploma) yêu cầu 68 tín chỉ, học phí ước tính dưới đây cho 1 năm học tương đương 30 tín chỉ, do đó tổng học phí sẽ được tính chính xác dựa vào số tín chỉ bắt buộc.

Các khoản phí cho 1 năm học (3 học kỳ)
Học phí: $ 17,400 CAD
Phí khác (hoạt động sinh viên, đi lại, y tế,..): $ 1,180 CAD
Tổng cộng 1 năm học: $ 18,580 CAD

Kỳ nhập học đang tuyển sinh (hình thức: tuyển sinh mở và tuyển sinh xem xét điều kiện)
Hạn chót nộp hồ sơ 31/1/2020 với kỳ nhập học Tháng 5/2020
Hạn chót nộp hồ sơ 31/5/2020 với kỳ nhập học Tháng 9/2020