Cử nhân Bất động sản

Mô tả chương trình học

Chương trình Cử nhân Bất động sản chuẩn bị sinh viên cho sự nghiệp phát triển bất động sản, định giá bất động sản, quản lý tài chính và một loạt các ngành nghề liên quan đến bất động sản.

Khóa học cung cấp các môn học cốt lõi trong lĩnh vực phát triển bất động sản, định giá và phân tích thị trường bất động sản và các môn học hỗ trợ bao gồm luật kinh doanh, kế toán và các nguyên tắc kinh tế. 

Khóa học có liên kết chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và được ngành công nghiệp đánh giá cao. Sinh viên theo học khóa học này được cung cấp những kiến thức thực tế với trọng tâm là các vấn đề hiện tại trong ngành bất động sản.

Điều kiện nhập học

Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc một chương trình tương đương.

Yêu cầu tiếng Anh

IELTS tối thiểu 6.0, không band nào dưới 6.0 hoặc một chứng chỉ quốc tế tương đương.

Các khoản phí khác
  • Sinh hoạt phí: 8,000 – 15,000 AUD / năm
  • Bảo hiểm y tế dành cho sinh viên quốc tế (OSHC): 480 – 550 AUD / năm
  • Phí dịch vụ sinh viên: Tối đa 150 AUD một học kỳ
**Lưu ý: Tất cả các khoản phí chỉ mang tính chất tham khảo, chi phí có thể thay đổi theo từng năm.

Hạn nộp hồ sơ
 
  • Kỳ nhập học: Học kỳ 1, 2019
  • Ngày bắt đầu nhận hồ sơ: 6/8/2018
  • Ngày kết thúc nhận hồ sơ: 17/2/2019
  • Thời gian học: Tháng 3 – tháng 6
Chương trình này được cung cấp tại các khuôn viên: Burwood (Melbourne)