Cử nhân Chăm Sóc Trẻ Em và Trẻ Vị Thành Niên

Mô Tả Chương Trình Học

Hiện nay Đại học Vancouver Island có nhiều khóa học học lấy bằng Cử Nhân nghiên cứu về Chăm Sóc Trẻ Em và Trẻ Vị Thành Niên. Kéo dài trong 4 năm (gồm 120 tín chỉ), chương trình tạo điều kiện để các sinh viên tham gia khóa học để sẵn sàng đảm nhận công việc chăm sóc trẻ. Chương trình này bao gồm từ can thiệp sớm đến điều chỉnh hành vi của trẻ, bảo vệ trẻ và công tác bảo mẫu. Các chương trình mang tính cộng đồng như: chăm sóc trẻ ban ngày, chăm sóc trẻ tại trường, chương trình cũng nhận được sự hỗ trợ từ các gia đình.

Chương trình được thiết kế theo nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng lao động đối với những người đang hành nghề chăm sóc trẻ, cần có kỹ năng làm việc theo phương thức  tích hợp và đa ngành. Một số môn học buộc sinh viên phải học như: quyền lợi của trẻ, các vấn đề trẻ bị lạm dụng hay bỏ rơitrẻ, phát triển nhân cách trẻ trong các gia đình, các lý thuyết ứng dụng cũng như các can thiệp về hành vi cơ bản của trẻ. Các kỹ năng về am hiểu cách sống và văn hóa của người bản địa cũng được đưa vào chương trình giảng dạy.

Chương trình học có kết hợp thực tập (Practicum)

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Sơ yếu lý lịch
•    02 Thư giới thiệu:  Xem link này để biết thêm thông tin.
•    Hồ sơ năng lực cá nhân. Xem link này để biết thêm thông tin.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ: $1,800 CAD mỗi năm
•    Phí chăm sóc sức khỏe và Nha Khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020