Cử nhân - Chính sách Môi trường (Bachelor of Arts - Environmental Policy)

Mô tả chương trình học

 
Môi trường đã phát triển thành một môn học nhằm tìm kiếm các biện pháp khắc phục đối với sự xáo trộn của hệ sinh thái. Chuyên ngành chính sách về môi trường được xem là một nghiên cứu liên ngành đối với sự tác động của con người vào thiên nhiên. Những người học lĩnh vực này sẽ nghiên cứu chính sách về các khu vực bị ô nhiễm, tư vấn cho các quan chức môi trường và cắt giảm chất thải trong ngành công nghiệp.

Các học viên chính sách môi trường kết hợp nhận thức về vấn đề môi trường với kiến thức về nhu cầu của con người, lịch sử, chính trị và kinh tế để có được các giải pháp thiết thực cho vấn đề môi trường. Các học viên phải hoàn thành chương trình giáo dục khai phóng trọng tâm của đại học Tulsa ở Cao đẳng Nghệ thuật Khoa học Kendall thuộc đại học Tulsa, chương trình giảng dạy này nhấn mạnh kiến thức tổng hợp về nhân văn, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, cũng như những kỹ năng văn bản và giao tiếp.

Các cử nhân văn chương/ khoa học về chính sách môi trường giúp tạo vị thế cho giáo dục tổng hợp thông qua các khóa học về khoa học môi trường và chính sách công. Một số yêu cầu bao gồm hóa học tổng hợp, thống kê cho khoa học xã hội, môi trường sinh học, địa lý vật lý, lý thuyết kinh tế sơ cấp, sinh thái học dân số, chính sách công và môi trường cũng như kinh tế môi trường.

Các học viên có thể tùy ý thiết kế chương trình văn bằng của mình dựa trên thế mạnh và chọn ra các khóa học tự chọn như lĩnh vực hệ sinh thái, đa dạng thực vật, nhân chủng học môi trường, các chất độc hại, luật hiến pháp hoặc các vấn đề môi trường ở các nước đang phát triển. Thông qua một sự bố trí đặc biệt này với Cao đẳng Luật thuộc đại học Tulsa, các học viên học chính sách môi trường được phép học các khóa học về luật liên quan đến các vấn đề môi trường. Sự linh hoạt này giúp các học viên điều thích ứng với chương trình học của mình cũng như có chuyên môn về một trong nhiều lĩnh vực môi trường.

Văn bằng này cung cấp cho các học viên kiến thức về cơ sở khoa họcđối với các vấn đề môi trường cũng như những nhu cầu của con người, lịch sử, chính trị và kinh tế nhằm tìm ra các giải pháp thiết thực cho vấn đề môi trường.


Điều kiện nhập học:

 
         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước