Cử nhân - Công nghệ thông tin (Bachelor of Science - Information Technology)

Mô tả chương trình học

 
Một sự kết hợp năng động kiến thức  sáng tạo và kỹ thuật, khoa học máy tính là một mặt hàng có giá trị cao ở thị trường lao động hiện nay. Khoa Điện toán trường Tandy thuộc đại học Tulsa trang bị cho học viên nền tảng kiến thức cơ bản về điện toán và tạo điều kiện cho học viên cơ hội làm việc trong ngành hoặc cơ quan chính phủ cũng như các nghiên cứu sau đại học.

Khoa học Máy tính của trường Tandy cung cấp hai chương trình cử nhân khoa học - khoa học máy tính và công nghệ thông tin.

Văn bằng công nghệ thông tin đòi hỏi các học viên hoàn thành khóa kinh tế, kế toán và các các khóa học hệ thống thông tin máy tính. Các học viên khoa học máy tính thường học môn phụ là môn toán, trong khi các khóa học chính vẫn là khoa học.

Các học viên khoa học máy tính và công nghệ thông tin được đề xuất học các môn khoa học máy tính cơ bản trong hai năm đầu đối với văn bằng được cấp bao gồm: kỹ năng lập trình, đạo đức nghề nghiệp máy tính, cấu trúc dữ liệu và ngôn ngữ lập trình so sánh. Khoa học máy tính cơ bản được hoàn thành trong hai năm cuối cùng và bao gồm các chủ đề như phần cứng và logic máy tính, đồ họa máy tính, lý thuyết vận hành máy tính, cấu trúc trình biên dịch, hệ điều hành, kiến ​​trúc máy tính, thiết kế và thực hiện các cơ sở dữ liệu, công nghệ phần mềm, mạng, trí tuệ nhân tạo, an ninh máy tính, lập trình game, thiết kế web, quản trị hệ thống, robot, giao diện web về tin sinh học và con người.


Điều kiện nhập học:

 
         •      Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •      Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o      Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o      Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.


Những yêu cầu khác :

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước