Cử nhân Công nghệ Thông tin – Mạng Máy tính và Truyền thông (0131) (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Trường Cao đẳng Centennial đặc biệt được Bộ Đào tạo, Cao đẳng và Đại học lựa chọn để cung cấp một chương trình nhằm giải quyết nhu cầu quan trọng cho các chuyên gia mạng trong tỉnh. Cao đẳng Centennial là tổ chức sau trung học duy nhất ở Ontario cung cấp chương trình cử nhân ngành Mạng Máy tính và Truyền thông.

Trong 4 năm học chương trình của Khoa Công nghệ Kỹ thuật và Khoa học Ứng dụng này, bạn sẽ được tiếp xúc với sự pha trộn độc đáo giữa công nghệ và các chủ đề kinh doanh. Phương pháp tiếp cận thực hành sẽ đảm bảo sự cân bằng sáng tạo giữa thực tế và lý thuyết, điều mà các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 84.0 (Tối thiểu Reading: 21.0, Tối thiểu Writing: 21.0, Tối thiểu Listening: 21.0, Tối thiểu Speaking: 21.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Cao đẳng hoặc Đại học đối với lớp 12 (U or C English) hoặc tương đương, với điểm tổng kết trung bình tối thiểu là 65%
•    Hoàn thành chương trình dự bị Cao đẳng hoặc Đại học đối với lớp 12 có các môn Hàm nâng cao, Phép tính và Vectơ, hoặc Toán học về quản lý dữ liệu hoặc tương đương, với điểm trung bình tối thiểu là 60%
•    Đối với ứng viên trưởng thành: Cung cấp sơ yếu lý lịch thể hiện chi tiết kinh nghiệm làm việc, được 21 tuổi trở lên tính tới ngày 31 tháng 12 của năm nhập học, cung cấp bảng điểm cho thấy đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh và Toán dự bị Cao đẳng hoặc Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương, và cung cấp chi tiết quá trình học tập.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và sức khỏe: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $1,160 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020