Cử nhân Công tác Xã hội - Chuyển tiếp Đại học

Mô Tả Chương Trình Học


Trường Cao đẳng Medicine Hat có thỏa thuận chuyển tiếp với nhiều tổ chức khác nhau trên khắp tỉnh Alberta và các tỉnh khác. Các khóa học bắt đầu tại Medicine Hat có thể cung cấp những lợi thế đáng kể so với một trường đại học lớn, chẳng hạn như tiết kiệm học phí, chỗ ở, quy mô lớp học nhỏ thích hợp với việc hướng dẫn tập trung cao và tư vấn, hỗ trợ cá nhân. Tùy thuộc vào sự lựa chọn chương trình, sinh viên có thể trải qua tối đa hai năm tại Cao đẳng Medicine Hat và sau đó chuyển tiếp vào một trường đại học và hoàn thành một chương trình văn bằng hoặc chương trình đại học chuyên nghiệp. Bắt đầu tại Cao đẳng Medicine Hat sẽ cho phép sinh viên tận dụng tối đa thành quả của việc giảng dạy thông qua các lớp giảng dạy có trọng tâm.

Bạn có thể bắt đầu văn bằng của mình về chuyên ngành công tác xã hội tại Cao đẳng Medicine Hat và sau đó nộp đơn xin chuyển sang Đại học Calgary, Khoa Công tác xã hội; hoặc Đại học Regina, Khoa Công tác xã hội. Nếu bạn chọn chuyển tiếp vào Đại học Calgary, bạn có thể chọn để hoàn thành chương trình Cử nhân Công tác Xã hội tại khuôn viên trường Cao đẳng Medicine Hat.
 

Điều kiện nhập học


•   Tối thiểu có trình độ Lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%


Yêu cầu tiếng Anh


Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 79.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Chương trình này không hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.
 

Các yêu cầu khác


•   Hoàn thành chương trình tiếng Anh dự bị Đại học đối với lớp 12, và chương trình Toán học hoặc một khóa học ngôn ngữ thứ hai lớp 12, và hai khóa học bổ sung lớp 12, và một khóa học 5 tín chỉ lớp 12 hoặc tương đương.
 

Các khoản phí khác


•    Phí hội sinh viên: $186 mỗi năm
•    Phí dịch vụ ngoài giảng dạy: $156 mỗi năm
•    Phí sách giáo khoa và vật dụng: $1,800 mỗi năm
•    Phí y tế và nha khoa: $380 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: CA$ 11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•    30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•    31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021