Cử nhân - Địa chất học (Bachelor of Arts - Geology)

Mô tả chương trình học

 

Các nhà địa chất học nghiên cứu lịch sử, các loại vật chất, các tiến trình và các sản phẩm của Trái Đất. Một số nhà địa chất chỉ mải mê tìm hiểu cách hình thành và xói mòn của núi, trong khi số khác quan tâm đến các ứng dụng thực tiễn, khám phá nhiên liệu hóa thạch và khoáng chất hoặc khoanh vùng các địa điểm xây dựng hoặc các địa điểm nghiên cứu. Một nhà địa chất nghiên cứu về tác động của môi trường.

Chương trình giảng dạy tại Đại học Tulsa cung cấp một nền tảng vững chắc đối với các ngành khoa học cơ bản trong khi vẫn tham gia vào lĩnh vực khám phá, môi trường và tài nguyên liên quan đến năng lượng. Văn bằng cử nhân khoa học về khoa học địa chất với môn tùy chọn về địa chất tạo thuận lợi cho các học viên khởi nghiệp trong việc nghiên cứu các đặc tính vật lý của Trái Đất bao gồm cả thành phần và cấu trúc. Ngành học tùy chọn khoa học môi trường được thiết kế cho những học viên có ý định trở thành một nhà địa chất học làm việc cho các tổ chức, các tập đoàn và các thể chế chính phủ.

Chương trình này cung cấp cho các học viên bao quát hơn, nghệ thuật tự do - dựa vào giáo dục, với khả năng áp dụng khoa học địa chất trong sự nghiệp không thiên về kỹ thuật như là tác phẩm khoa học, kinh doanh, sơ cấp hoặc thứ cấp trong giảng dạy.


Điều kiện nhập học:

 

         •      Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •      Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o      Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o      Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.


Những yêu cầu khác :

 

Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước